اوقات شرعی
 
     
   • طبقه بندی مقالات
   • عوارض نوسازی و مدیریت یکپارچه شهری

    عوارض نوسازی و مدیریت یکپارچه شهری

    روح الله اجلالی
    ارائه شده در
    کلمات کلیدی :عوارض-عوارض نوسازی-مدیریت شهری
    با تشکیل شوراها و انتخاب اعضای آن توسط مردم به طور مستقیم و انتخاب شهردار توسط نمایندگان مردم می توان گفت که مردم به صورت جدی تری به اداره شهرها ی خود توسط خودشان وارد شده اند و برای آن تصمیم ...
    عوارض نوسازی و مدیریت یکپارچه شهری
    روح ا... اجلالی، مدیریت درآمدهای عمومی
    مقدمه
         با تشکیل شوراها و انتخاب اعضای آن توسط مردم به طور مستقیم و انتخاب شهردار توسط نمایندگان مردم می توان گفت  که مردم به صورت جدی تری به اداره شهرها ی خود توسط خودشان وارد شده اند و برای آن تصمیم گیری می نمایند.  و در بیان بهتر شروع به کار شوراها  اولین گام جدی در ورود به عرصه مدیریت واحد شهری قلمداد می شود .
       دولتها نیز از حرکت به سمت این مقوله بسیار استقبال می نمایند لکن  واگذاری امور صرفاً هزینه بر شهری مانند اداره کتابخانه ها بدون در نظر گرفتن بودجه موردنیاز آنها جز ایجاد خلل در روند توسعه شهری و خدمات رسانی به مردم نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت   از آن طرف هم نمی بایست صرفاً شهر را با فعالیت‌های عمرانی تعریف کرد  بلکه اداره شهر درمدیریت یکپارچه شهری یعنی درنظر گرفتن مجموعه عوامل توسعه یافته که درآن کلیه امور مربوط به آب و برق و گاز ساخت پلها خیابانها و میادین وتقاطعهای غیر همسطح و همچنین حمایت وتوسعه بخش فرهنگی از قبیل کتابخانه ها و فضاهای آموزشی و . . .  برای زندگی مطلوب و مقرون به پیشرفت بوده به طوری که رفاه و آسایش  عموم افراد به صورت جامع تری رخ نماید .
    وجود برنامه چشم انداز شهری و حرکت همه جانبه به سمت آن در نهایت موجب کاهش هزینه های شهری و صرفه جویی های کلان نیز خواهد شد زیرا تمامی نهادهای خدمت رسان در زیر چتر یک برنامه جامع همگرا وهمسو به سمت تحقق برنامه چشم انداز آن شهر در حرکتند . 
    بدیهی است صرفاً با ایجاد شـوراهای اسلامی شهر این امر محقق نگردیده است ، اگر بدور از تعصبات گروهی و بخشی نگاهکنیـم بـاید اقـرار نمائیم که تاکنون هیچ‌گـاه شوراهای اسلامـی شـهر خصوصاً شوراهای کلان‌شهرهایکشور با ساختار فعلی در تأمین اهداف حرکت به سمت مدیریت واحد شهری    موفق نبوده‌اند.
     زیرا اولاًنظام اجرایی کشــور شهـرداری‌ها را به موازات خود نگاه نمی‌کند بلکه آنان یک نوع احساستقابل و رقابت در روش‌هارا دارند وبالتبع مصوبات شوراها را نیز به نوعی صرفا ً مربوطه به شهرداری ها دانسته و تعهدی به اجرای آنها درخود ایجاد نمی نمایند .
     از طرف دیگر به‌دلیل فضای حاکم بر شوراها گویا شوراهای اسلامی شهر باور ندارند کهشهر صرفاً خدمات شهری در بخش نظافت، حمل و نقل عمومی، نظارت بر ساخت وسازها، ایجادو توسعه فضای سبز، بهسازی و نوسازی مناطق و معابر و ... نمی باشد، بلکه سایر امور شهر را نیز در بر میگیرد
    اکنون در شهر مشهد با تصویب واگذاری شرکت آب و فاضلاب مشهد در مرحله اول و فراهم آمدن شرایط واگذاری شرکت برق مشهد  به شهرداری می توان گفت که نخستین گامهای جدی در مسیر ایجاد مدیریت واحد شهری برداشته شده  است .
    درشرایط فعلی شهر که شهرداری تنها میتواند برای اداره آنمنابع درآمدی را کماکان در حوزه صدور پروانه، فروش تراکم و یا فروش املاک ودارائی‌ها ببیند کسب درآمد های پایدار و عادلانه بسیار ضروری و استراتژیک خواهد بود .
    بعد از خود گردان شدن شهرداریها درخصوص تامین بودجه لازم برای انجام خدمات و وظایف محوله ، شاید بتوان گفت کسب درآمد های پایدار به نحویکه کمترین نارضایتی وپیامد منفی را در بین شهروندان داشته باشد جزو دغدغه های اصلی شهرداران بوده است . عوارض نوسازی و عمران شهری به علت قدمت و سابقه طولانی می توان گفت نماد اصلی مشارکت مستقیم شهروندان در اداره شهر می باشد . هرچند به نسبت فراگیر بودن این عوارض مبالغ وصولی از قبل آن در مقایسه با بودجه کل شهرداری بسیار ناچیز است لکن در رشد فرهنگ مشارکت مستقیم شهروندان در اداره شهر اثر بسزایی خواهد داشت .
     در سطور بعد به بررسی امکان تغییر نحوه وصول عوارض نوسازی و عمران شهری و یا بهتر بگوییم تغییر نحوه محاسبه و وصول آن خواهیم پرداخت .
    وضعیت فعلی
    در حال حاضر هر خانواده در شهر مشهد می بایست 5/1درصد مجموع ارزش معاملاتی اعیان و عرصه ملک خود را که  بر اساس قیمت منطقه ای اعلام شده توسط دارایی ، اسکلت ساختمان و... محاسبه می گردد را به عنوان عوارض نوسازی و عمران شهری پرداخت نماید
    این عوارض پس از محاسبه در قبوضی متحد الشکل توزیع گردیده و شهروندان نیز        می بایست در مهلت داده شده آنها را پرداخت نمایندکه از مشکلات وصول این عوارض می توان به مشکلات چاپ و هماهنگی آنها و تعیین پیمانکار مناسب ، مشکلات توزیع سریع و دقیق قبوض و همچنین عدم امکان استفاده از ضمانت اجرایی قوی موجود در قوانین مرتبط برای آن دسته از شهروندانی که درمهلت مقرر نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام نمی نمایند  اشاره نمود .
    ضمناً بالارفتن مبالغ قبوض خدمات دولتی از قبیل آب و برق و گاز بعد از هدفمندی یارانه ها انگیزه پرداخت قبوض نوسازی را در مردم به دلیل نبود فرهنگ پرداخت هزینه های شهرنشینی بسیار تحت الشعاع خود قرار داده است . می توان گفت اغلب مردم خدمات شهری را نوعی وظیفه رایگان شهرداری دانسته و به هیچ عنوان خود را ملزم به پرداخت  بهاء آن نمی دانند .
    در اینکه باید به سمتی برویم که خود شهروندان هزینه خدمات شهری خود را بپردازند همه متفق القولند اما در نحوه وصول این درآمد ها به نظر می رسد می بایست موارد زیر نیز در نظر گرفته شود :
    1-    توزیع و وصول آن به نوعی غیر مستقیم انجام پذیرد به طوری که کمترین بار منفی را در بین مردم داشته باشد .
    2-   وصول آنها مستلزم هزینه های گزاف در بخش توزیع ، نظارت و وصول و بکارگیری تشکیلات عریض وطویل اداری نباشد .
    3-   از آنجا که این عوارض عوارض نوسازی و عمران شهری می باشد محدوده پرداخت کنندگان آن بیشتر شامل افرادی شود که ازامکانات خدماتی شهر استفاده بیشتری می کنند .
     
    * * *
     
     
     
    یک    پیشنهاد     ساده . . .
    ویژگی این روش پیشنهادی ضمن در برگرفتن صرفه جویی های کلان در هزینه توزیع و نظارت بیشتر معطوف به نحوه وصول عوارض می باشد به طوریکه شهرداری به طور غیر مستقیم و نه در قبوض اختصاصی بلکه در قالب قبوض هزینه آب بها و فاضلاب شهری و همچنین قبوض برق با ضمانت اجرای قوی مبالغ مربوطه را وصول می نماید
    برای اجرای این طرح می بایست ابتدا فرمول محاسبه عوارض نوسازی وعمران شهری یا بهتر بگوییم مبنای محاسبه از مبنای متراژ ساختمان و قیمت منطقه ای به مبنای درصدی از آب بها مصرفی و یا  برق مصرفی تغییر داده شود یعنی در اینجا فرض بر این می شود که اگر کسی در طول دوماه هزینه آب و برق او مبلغ 500.000 ریال گردد می بایست به عنوان مثال 10% رقم مذکور نیز عوارض نوسازی و عمران شهری پرداخت نماید .
    ضمناً می توان درصورت نیاز به واریز وجوه عوارض نوسازی و عمران شهری در حساب اختصاصی اقدام به چاپ قبوض در شکل سه بخشی به جای دو بخشی نمود . به این ترتیب که درکنار رسید شهروند و رسید بانک رسیدی برای عوارض نوسازی و عمران شهری نیز تعبیه گردد .
    * * *
    مزایای این روش :
     
    1-   پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری کاملا با پرداخت هزینه خدمات آب و فاضلاب و یا برق مرتبط شده و وصولی در این بخش را به نزدیک صد در صد خواهد رساند .
    2-   به دلیل سرشکن شدن مبلغ کل عوارض متعلقه در بین 6 دوره (صرفاً آب و فاضلاب ) و یا12دوره ( مجموع آب و فاضلاب و برق) سهولت پرداخت را برای شهروندان به دنبال خواهد داشت .
    3-      کم شدن بار روانی منفی به دلیل کاهش تعدد قبوض ارسالی
    4-      متعادل شدن واریزیها و تقسیم رشد آخر سال به سایر ماهها سال
    5-      حذف هزینه های مترتب از قبیل هزینه چاپ و توزیع و نظارتهای مربوطه
    6-   دراین روش از آنجا که میانگین بهره برداری خانواده های برخوردار از خدمات ارایه شده معمولا بیشتر از سایر خانواده ها می باشد لذا سهم پرداختی آنها از عوارض نوسازی و عمران شهری نیز بیشتر بوده و در نتیجه می توان گفت که با این روش عدالت اجتماعی به طور مطلوب تری رعایت خواهد شد .
    7-   بهینه تر شدن مصرف آب و برق به دلیل دخالت ضریب عوارض نوسازی وعمران شهری در مبلغ نهایی قابل پرداخت .
                                                 
    در مراحل بعد عوارض صنفی را نیز می توان از طریق قبوض سه بخشی وصول نمود که تقریبا اغلب مزایای فوق را درباره این عوارض نیز خواهیم داشت . ضمناً بعد از واگذاری کامل بخشهای دیگر از قبیل برق و گاز . . . می توان با طراحی قبض واحد کلیه هزینه های مربوطه را وصول نمود . 
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی:
     
    1 0
    آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر