اوقات شرعی
 
     
   • فراخوان کارگزاران

    فراخوان عمومی ثبت نام و ارزیابی کارگزاران درآمدی
    جهت وصول مطالبات شهرداری مشهد
     
    شهرداری مشهد در نظر دارد به استنادمصوبه شورای اسلامی شهر به شماره 760/92/3/ش-26/2/92 به منظورانتخاب کارگزارو استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در حوزه وصول مطالبات اقدام به شناسایی کارگزار ذیصلاح از طریق فراخوان نماید .
    لذا به جهت ارزیابی کیفی از کارگزارانی که دارای سابقه اجرایی و توانایی وتجربه علمی و عملی مرتبط(به شرح اطلاعات ارسالی ) می باشند ، دعوت می گردد ضمن اعلام آمادگی و ثبت نام در سایت به نشانی اینترنتی http://daramad.mashhad.ir مراجعه و پس از ثبت مشخصات و بارگذاری اسنادومدارک خود مطابق با راهنمای ثبت نام تکمیل و پیوست الکترنیکی نمایید
    تاریخ شروع ثبت نام : روزیکشنبه مورخ 27/11/1392
    تاریخ پایان ثبت نام : روز سه شنبه مورخ 13/12/1392
    1.بدیهی است باتوجه به اینکه ثبت نام وارزیابی صرفاً بصورت الکترونیکی بوده از مراجعه حضوری خودداری نمایید.
    2. شهرداری در رد و یا قبول کلیه یا هریک از شرکتهای شرکت کننده در فراخوان مختار می باشد.
    3. این فراخوان صرفاً جهت ثبت نام وارزیابی کیفی کارگزاران واجد شرایط بوده وهیچ تعهدی برای شهرداری ندارد
    4. بدیهی است درصورت عدم ارسال مدارک ویا ثبت نام ناقص الکترونیکی مطابق با فرمت ارایه شده ویا بعد از تاریخ اتمام ،صلاحیت شرکت متقاضی قابل بررسی نخواهد بود
    5.کارگزار اقرار می نماید در زمان ثبت نام و ارسال اطلاعات مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب 1337 نمی باشد ورعایت اصل 141 قانون اساسی را نموده ودرصورت محرز شدن خلاف آن فرایند ارزیابی باطل بوده و کارفرما می تواند نسبت به حذف کارگزار اقدام نماید.
    * رفتن به مرحله بعد، مطالعه فایل راهنمای ثبت نام و پر کردن فرم ثبت نام به منزله تایید و قبول همه موارد فوق می باشد.
     
     
    تعداد بازدید :1200
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: