اوقات شرعی
 
     
   • منطقه یک

    نیروهای درآمد در منطقه یک

    نام و نام خانوادگی

    سمت

    تلفن

    ناصر صفدری

    رئیس اداره درآمد

     31293013

    محمد علی خزایی

    ناظر درآمد

    31293148

    محمد حدادی

    کارشناس شهرسازی و درآمد

    31293148

    علی صداقت دباغ

    کارشناس شهرسازی و درآمد

    31293148

    مریم طلوع

    کارشناس شهرسازی و درآمد

    31293025

    اکرم ببری

    کارشناس شهرسازی و درآمد

    31293025

    مرتضی چغانه

    کارشناس شهرسازی و درآمد

    31293027

    سمیرا قائنی

    کارشناس شهرسازی و درآمد

    31293023

    دلناز فدایی

    کارشناس شهرسازی و درآمد

    31293023

    عادله بهبودی

    کارشناس شهرسازی و درآمد

    31293023

    طاهره رمضانی

    کارشناس وصول

    31293044

     

     

     

    تعداد بازدید :1641
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: