اوقات شرعی
 
     
   • منطقه نه

    نیروهای درآمد در منطقه نه

    نام و نام خانوادگی

    سمت

    تلفن

    محمدرضا سلطانی

    رئیس اداره درآمد

    31295311

    حمید مرتضی پور

    کارشناس درآمد

    31295332

    نسرین نجمی زاده

    مسئول درآمد ناحیه 1

    31295574

    زهره یاوری

    مسئول درآمد ناحیه 2

    38683000

    سیما مشیریان

    مسئول درآمد ناحیه 2

    38683000

    اکرم پروازی

    مسئول تقسیط ناحیه 1

    31295536

    یاسین آل سیدان

    مسئول تقسیط ناحیه 2

    38683000

    کمال شجاع

    مسئول نوسازی و اصناف

    -

    فاطمه مهاجر

    کارشناس درآمد ناحیه 1

    -

     

     

     

     

    تعداد بازدید :1673
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: