اوقات شرعی
 
     
   • طبقه بندی مقالات
   •    
    در دنیای امروزی و شهرهای کنونی محدودیت منابع و رشد روزافزون نیازها، موضوع "مدیریت هزینه" را از یک مزیت به یک ضرورت تبدیل کرده است. سازمان ها و شرکت های مختلف تولیدی یا خدماتی پس از برنامه ریزی ...
    در دو دهه اخیر به دلیل ساختار اولیه دولتی شهرداری و خودگردانی آن در دهه 60 و عدم تغییر ساختار مذکور بیشتر از 70 تا 80% درآمد شهرداریها از طریق فروش تراکم، پروانه ساختمانی و تغییر کاربری تامین شده ...
    شهرداری در ایران دارای قدمت 100 ساله می باشد که طی این مدت فراز ونشیب های قانونی زیادی را پشت سر گذاشته و به منظور تامین منابع مالی خود با الزامات گوناگونی روبرو شده است. به طوری که با پیروزی مشروطیت ...
    تدوین استانداردهای دولتی با فرض غیر انتفاعی بودن فعالیت های دولت صورت می گیرد . وظیفه حسابداری دولتی، به گزارش فراغت دولت از بودجه، شرح تامین و مصرف وجوه محدود می شود و نیازی به محاسبه دقیق نتایج ...
    آشنایی ناقص با زبان حسابداری و درک ضعیف از این علم کنترل مالی را به سطح نازلی تنزل می دهد. سعی تمامی حسابداران مبتنی بر این است که یاد بگیرند چگونه اطلاعات حسابداری را بخوانند و ارزیابی کنند و ...
    مراحل انجام هزینه در شهرداریها: دراجرای ماده 43 آیین نامه مالی شهرداری تصویب و به کلیه شهرداریهای کشور ابلاغ شده است. برای ایجاد و برقراری یک سیستم کنترل داخلی در امر تهیه و تدارک مواد و ملزومات و ...
    بحث شفافیت از آن جهت امروز یکی از مهم ترین مباحث ساز و کار مالی مؤسسات تجاری و حتی دولتی است که وضعیت بخش های مختلف را روشن می سازد. اما این مسأله در مورد شهرداریها که مستقیما" با مردم در تماس است از ...
    موارد مربوط به گزارشات مالی و افشای داوطلبانه به صورت روتین، تصمیماتی درباره چگونگی توصیف روابط و وقایع اقتصادی اتخاذ می کند. عناصر اصلی این تصمیمات شامل چگونگی بر چسب گذاری اطلاعات، جمع آوری، تفکیک ...
    حسابداری سیستمی است که فعالیت های واحد تجاری را اندازه گیری می کند و سپس این اطلاعا ت را در قالب گزارش ها پردازش می کند و در نهایت نتایج فعالیت و عملکرد واحد تجاری را به تصمیم گیرنده گان ارائه می ...
    تورم یکی از واقعیت های زندگی امروز در اغلب کشورهای جهان به شمار می آید. اگرچه تغییر ارزش واحد اندازه گیری بر حسب پول مورد تأیید تمامی حسابداران است اما در مورد روشهای نظری و عملی تعدیل این تغییر ...
    در ابتدا بهتر است تعریف خلاصه از مالیات و عوارض و دلایل استحصال آنها توسط ارگانهای ذی صلاح اشاره گردد . وجوهی که دولت برای تامین هزینه های خود از اشخاص اخذ می نماید مالیات نامیده می شود مانند مالیات ...
    به طور کلی از زمانی که بشر برای شناسایی محیط اطراف و تسهیل در امور زندگی و رفع مشکلات و نیازهای خود به تکاپو پرداخت در حقیقت دست به یک نوع برنامه ریزی زد. در حال حاضر نیز با توجه به جمعیت رو به ...
    در سراسر جهان ایجاد منابع کافی درآمد و تامین هزینه خدمات شهری از دغدغه های اساسی شهرداری ها می باشد. زیرا یکی از مهم ترین چالش هایی که در حال حاضر با آن دست به گریبان هستند، تامین منابع مالی مورد ...
    بودجه از آغاز تاکنون به علت گسترش وظایف دولت در زمینه های مختلف پیوسته دستخوش تحول و دگرگونی بسیار بوده است. لذا ارائه تعریفی جامع و مانع از بودجه به طریقی که بیانگر کلیه مفاهیم و شمول و مقاصد بودجه ...
    بازرسی جستجوگرانه مدارک حسابداری وسایرشواهد زیر بنای صورتهای مالی و صحت آن راحسابرسی گویند. حسابرسی از راه کسب آگاهی ازسیستم کنترل داخلی و بازدهی مدارک و مشاهده دارائیها، پرسش ازمنابع داخل و خارج ...
    یکی از تفکراتی که بعد از گذشت سال ها همچنان در میان مردم حاکم است دولتی بودن بودجه شهرداری هاست. این مهمترین عاملی است که با عث شده تا امروزه مردم تمایل چندانی به پرداخت انواع عوارضات و بهای خدمات ...
    یکی از تفکراتی که بعد از گذشت سال ها همچنان در میان مردم حاکم است دولتی بودن بودجه شهرداری هاست. این مهمترین عاملی است که با عث شده تا امروزه مردم تمایل چندانی به پرداخت انواع عوارضات و بهای خدمات ...
    به طورکلی درآمدشهرداری ازطریق درآمدهای پایداروناپایدارتامین میشود که همانطور که از نام آن ها مشخص است درآمد نوع دوم ثبات ندارد و وابسته به وضعیت مسکن وشرایط اقتصادی کشور است و شهرداری نمی تواند ...
    شهرداری به عنوان نهادی عمومی و غیردولتی یا به عبارتی مردمی با شخصیت حقوقی مستقل می باشد که بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مامور به انجام برخی از خدمات عمومی بسیار مهم و حیاتی، در محدوده قانونی ...
    شهروندانی که برای ساخت مسکن اقدام به أخذ پروانه ساختمانی نموده اند، آگاهی دارند که شهرداری در مجوز پروانه ساختمانی مدتی را برای انجام عملیات ساخت و ساز مشخص نموده است. شاید این سئوال در ذهن بوجود ...