اوقات شرعی
 
     
   • طبقه بندی مقالات
   •    
    یکی از وظایف اساسی شهرداری ها نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تامین نیازمندیهای شهر احداث، اصلاح و توسعه معابر ، احداث میدان و ایجاد و حفظ و نگهداری پارک ها و باغ و باغستانهای عمومی و تامین سایر ...