اوقات شرعی
 
     
   • طبقه بندی مقالات
   • بررسی مالی و حسابرسی

    بررسی مالی و حسابرسی

    بهرام شیخ زاده ثانی
    ارائه شده در
    کلمات کلیدی :بررسی مالی-حسابرسی
    بازرسی جستجوگرانه مدارک حسابداری وسایرشواهد زیر بنای صورتهای مالی و صحت آن راحسابرسی گویند. حسابرسی از راه کسب آگاهی ازسیستم کنترل داخلی و بازدهی مدارک و مشاهده دارائیها، پرسش ازمنابع داخل و خارج ...
    بررسی مالی و حسابرسی
    بهرام شیخ زاده ثانی، مدیریت درآمدهای عمومی
    بازرسی جستجوگرانه مدارک حسابداری وسایرشواهد زیر بنای صورتهای مالی و صحت آن راحسابرسی گویند. حسابرسی از راه کسب آگاهی ازسیستم کنترل داخلی و بازدهی مدارک و مشاهده دارائیها، پرسش ازمنابع داخل و خارج شرکت یا سایر روشهای رسیدگی، شواهد لازم را برای تعیین این که صورتهای مالی، تصویری مطلوب و به نسبت کامل از وضعیت مالی شرکت و فعالیتهای آن درطول دوره مورد رسیدگی ارائه می کند یاخیر، گردآوری می کند.
     
    گزارش حسابرسی مستقل، یک مدرک مختصر و پراهمیت است که حاصل کار حسابرسی است، در واقع مدرکی که اعتبار یک مجموعه از صورتهای مالی را افزایش می دهد و آن را برای سرمایه گذاران دولت و سایر استفاده کنند گان مقبول تر    می سازد.
     
    شواهد گردآوری شده توسط حسابداری درطول دوره رسیدگی، اثبات خواهد کرد که دارائیهای مندرج درترازنامه واقعا وجود دارد و شرکت مالک این دارائیهاست و ارزیابی آنها براساس اصول پذیرفته شده حسابداری انجام شده است. لذا شواهدی جمع آوری خواهد شد تا نشان دهد که درترازنامه تمام بدهی های شرکت منعکس شده است درغیر این صورت می تواند بسیار گمراه کننده باشد، چراکه اقلام مهمی از بدهی ها آگاهانه یا ناآگاهانه حذف شده است. حسابرسان به همین ترتیب شواهدی را برای صورت سود و زیان گردآوری خواهند کرد. در این گونه مواردشواهدی خواسته خواهد شد که اثبات کند فروشهای گزارش شده واقعا روی داده و کالای فروش رفته واقعا به مشتری تحویل شده است. همچنین این شواهد برای تمام هزینه های ثبت شده که مربوط به دوره جاری است و تمام هزینه های تحقق یافته به حساب آمده  مورد استفاده قرار می گیرد.
     
    بطورکلی تصمیم گیری اقتصادی نیاز به اطلاعات قابل اتکا دارد، به عنوان مثال بانکها برای وام دادن به شرکت معمولا صورتهای مالی و سایراطلاعات مربوط به شرکت را به دقت بررسی می کنند، هدف بانک از اعطای وام، بدست آوردن سود و اصل پول در سررسید آن است. برای این منظوربهترین منبع قابل اتکا صورتهای مالی تائید شده توسط حسابرسان است.
    فرض کنید صورتهای مالی، دارایی جاری و سود جاری را بیش از واقع نشان داده باشد و بدهیهای عمده آن را منعکس نکرده باشد، اگر بانک بر اساس چنین اطلاعات گمراه کننده ای وام بدهد نتیجه نهایی احتمالا این است که بانک به سود مورد نظر خود نمی رسد و ممکن است مجبورشود اصل وام را نیز به عنوان زیان از مطالبات سوخت شده به تراز خود منتقل کند.
     شرکتهای بزرگی هستند که سرمایه خود را از چندین سهامدار جمع آوری می کنند و منابع اقتصادی را در یک کشور و یا حتی درسطوح بین اللمل کنترل می کنند. هیات مدیره که معمولا در مرکز شرکت و دور از عملیات کارخانه ها و شعب شرکت مستقر هستند برای کنترل منابع شرکت باید به صورتهای مالی و سایرگزارشها استناد و اتکا کنند. آنها به اطلاعات دست اول دسترسی کلی ندارند و باید به اطلاعاتی اتکا کنند که دیگران ارائه می نمایند که احتمال دریافت اطلاعات غیر واقعی و غیر قابل اتکا را افزایش می دهد.
    درفرآیند کلی، اگر ارائه اطلاعات حسابداری وگزارش های مالی خوب و بی نقص باشد به شرکت و صاحبان امضا و تصمیم گیرندگان اقتصادی کمک می کند تا منابع اقتصادی خود را به کارآمدترین شکل تخصیص دهند. هدف این است که منابع محدود سرمایه به کالاهایی اختصاص داده شود که بیشترین تقاضا برای آن وجود دارد.
    از طرف دیگر حسابداری وگزارش گیری نامناسب ریخت و پاش وکمبود کارآیی را پنهان می سازد و درنتیجه مانع از تخصیص منطقی منابع اقتصادی می شود و باعث آشفتگی مالی شرکت می گردد.
    حسابرسی منظم و سالانه توسط حسابرسی مستقل، بهترین نوع حفاظت از منابع سهامداران، سرمایه گذاران و افراد ذینفع است و باعث رشد  روند اقتصادی و بهینه شرکتها و موسسات و سازمانها خواهد شد، هر چند که همیشه سرمایه گذاریها با مخاطراتی همراه است، اما اگر سرمایه گذاران در شرکتهایی سرمایه گذاری کنندکه صورتهای مالی آنها توسط حسابرسان مستقل بطور مرتب حسابرسی نمی شوند، در معرض خطرهای غیر منتظره خواهند بود.
    حسابرسی سه نیاز متفاوت را برآورده می سازد:
    1-      نیاز به مکانیزم نظارت
    2-   نیاز به فراهم آوردن اطلاعات درخور اتکا به منظور بهبود بخشیدن به تصمیم گیریهای سرمایه گذاران
    3-      نیاز به بیمه به منظور حفظ و حراست در مقابل زیانهای ناشی از اطلاعات تعریف شده
    حسابرسی با تاکید بر اثربخشی عملیات موجب صرفه جویی در هزینه می شود و زیانهای ناشی از اشتباهات را کاهش    می دهد و نهایتا حسابرسی به صورتهای مالی اعتبار می بخشد.
    به طور کلی شرکتهایی که حسابرسی و رسیدگی نمی شوند، معایب موجود در حسابهای رسیدگی نشده آنها غالبا معلول چهار علت بشرح زیر است :
    1-      اشتبا هات اتفاقی
    2-      انحراف از اصول و موازین حسابداری
    3-      تمایلات و علایق نا خود آگاه
    4-      سوء استفاده و تعمیر
    به دلایل فوق الذکر وجود این گونه معایب است که صاحبان سرمایه و اشخاصی که از نزدیک اداره امور را به عهده ندارند در قبول صورتهای رسیدگی نشده آن موسسات تردید می نمایند و بطور کلی، امروزه چنین صورتهایی در دنیای تجارت قابل پذیرش نیست .
    شناخت نقاط ضعف و نکات عمده که در گزارشات حسابرسی قید می شوند جهت بهبود و روند رشد اقتصادی بنگاهها، موسسات و شرکتها بسیار موثر و اثر بخش خواهد بود و مدیران و سهام داران را در تصمیم گیریهای آینده کمک و یاری می نماید.
    بطور مثال در مورد حسابرسی فروش شرکت در مورد اوراق قرضه و یا مشارکت ابزار کنترلی در مورد داراییهای شرکت و یا موسسه مالی و تضمین کننده سود سهامداران و در نهایت این نوع نظارت ابزاری است که سازمان بتواند از طریق نظارت مالی و اعمال سیاست انقباضی و یا انبساطی مالی به اهداف از پیش تعیین شده خود برسد و درصورت عدم نظارت و حسابرسی زمانی فرا خواهد رسید که واحدهای تجاری به علت کمبود منابع مالی و یا تورم و رکود موجود در بازار نمی توانند اوراق خود را در بازار جمع آوری کنند و درنتیجه بهای سهام به شدت افت کرده وشرکت از پای در می آید. دراین مواقع وظیفه مدیران ایجاد محیطی آرام وجوی ثابت درمیان سهام داران است.
     
    یکی از وظایف مهم واحد بررسی و حسابرسی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی است. در حقیقت یکی از شیوه های اصلی تحلیل گران در ارزیابی شرکتها استفاده از صورتهای مالی آنهاست .
    حسابرسان صورتهای مالی یک شرکت را می گیرند و با اقدامات مقایسه ای اقدام به صحت و سقم آن می نما یند. درتجزیه وتحلیل شرکتها سعی می شود وضعیت سودآوری، ریسک مالی، تولید و فروش، بدهی، داراییها، هزینه ها، معاملات و حاشیه های سود شرکت به طور کامل بررسی گردد.
    ذینفعان شرکت اعم از سهامداران، بستانکاران و افراد طرف معامله با شرکت می توانند با استفاده از تجزیه و تحلیل های انجام شده بر روی صورتهای مالی یک شرکت، خود را در وضعیت مناسبی  قرار دهند. اگر ریسک مالی شرکت بالا باشد سهامداران ممکن است اقدام به فروش سهام خود کنند و یا بستانکاران سعی می کنند اعتبار کمتری به شرکت بدهند و یا در مقابل وضعیت بستانکاری خود بازدهی بیشتری را طلب کنند در این صورت حسابرس گزارش مالی مبسوطی به مدیران ارائه می دهد تا براساس گزارش واقعیتها تصمیم گرفته شود.
    انواع بررسی صورتهای مالی :
    بررسی وتجزیه و تحلیل، اطلاعات صورتهای مالی به دو گروه تجزیه و تحلیل افقی و تجزیه عمودی تقسیم می شود.
    الف ) تجزیه و بررسی افقی
    این نوع بررسی صورتهای مالی را برای چند دوره مالی بر مبنای اطلاعات سال پایه بیان می کند و موفقیت در هر دوره مالی با مقایسه اطلاعات سنوات قبل بررسی می شود و خود به دو دسته تقسیم می گردد.
    1)     بررسی صورتهای مالی مقایسه ای
    به بررسی صورتها در دو دوره مالی متوالی اطلاق می شود، تحلیل گران مالی تغییر مطلق ارقام صورتهای مالی و همچنین درصد تغییر از یک سال به سال دیگر را محاسبه می کند.
    بدین ترتیب اطلاعات جامع تری از صورتهای مالی استخراج شده و حسابرس گزارش صحیح تری را به مدیران ارائه     می دهد.
    2)     بررسی روند
    دراین بررسی روند اقلام مندرج در صورتهای مالی با مبنا قراردادن سال پایه بررسی شده و به همین دلیل واحدهای تجاری در اغلب موارد ارقام مقایسه ای برای دوره های متوالی 5 تا 10 ساله را ارائه می کنند تا مقایسه های بیشتری انجام پذیرد.
    این تجزیه تحلیل و بررسی اهمیت بیشتری از تحلیل صورتهای مالی مقایسه ای متوالی دارد، زیرا دوره های بیشتر روند ارقام را بهتر منعکس می کند.
    تغییر از یک دوره مالی به دوره مالی بعد ممکن است الزاما بخشی از یک روندکلی محسوب نشود زیرا ممکن است این تغییر در شرایط غیر عادی اقتصادی با وقوع چند رویداد غیر مکرر ایجاد شده باشد.
    افزایش قابل ملاحظه در سود سهام سال جاری ممکن است ناشی از اوراق بهاداری باشد که چند سال قبل خریداری شده است که در سالهای آتی تکرار نگردد، لذا مقایسه سود خالص در یک دوره 5 ساله ممکن است این حقیقت را آشکار     کند که افزایش سود در سال جاری در روال عادی عملیات نبوده است.
    ب) بررسی عمودی
    این بررسی به علت  کاربرد بسیار کم خود معمولا اعمال نمی شود و بحث آن از روند این مقاله خارج است.     
     
     
     
     
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی:
     
    0 0
    آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر