اوقات شرعی
 
     
   • منطقه دو

     

    نیروهای درآمد در منطقه دو

    ردیف

    نام و نام خانوادگی

    سمت

    تلفن

    1

    علی محمد تدین طهماسبی

    مسئول درآمد

    31293336

    2

    روح الله علیزاده

    کارشناس محاسب

    31293337

    3

    نفیسه جعفرزاده

    کارشناس ارشد

    31293338

    4

    اکرم سعید

    کارشناس ارشد

    31293338

    5

    الهام سعید

    کارشناس محاسب

    31293339

    6

    سمیه دهقانپور

    کارشناس محاسب

    31293339

    7

    حمیده صحتی

    کارشناس محاسب

    -

    8

    الهه شفاعی

    کارشناس محاسب

    -

    9

    مجتبی جوان

    کارشناس محاسب

    31293337

    10

    حمیده برادران قندچی

    کارشناس محاسب

    31293338

    11

    سید امیر نبوی

    مسئول وصول

    31293325

    12

    کاظم علی محمدی

    کارشناس تقسیط

    31293326

    13

    حسن حیدری

    کارشناس تقسیط

    31293326

    14

    زهرا اسماعیلی

    مسئول نوسازی

    31293330

    15

    سعید سعیدی مقدم

    کارشناس حسابداری

    31293331

     

    تعداد بازدید :1683
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: