اوقات شرعی
 
     
   • منطقه چهار

    نیروهای درآمد در منطقه 4

    نام و نام خانوادگی

    سمت

    تلفن

    مسعود پورحسن شهری

    رئیس اداره درآمد

    31294050

    فاطمه بزرگوار

    کارشناس درآمد

    31294045

    محمد خورشیدی

    کارشناس درآمد

    31294052

    رضا روحی

    کارشناس درآمد

    31294051

     

     

    تعداد بازدید :1256
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: