اوقات شرعی
 
     
   • منطقه شش

    نیروهای درآمد در منطقه 6

    نام و نام خانوادگی

    سمت

    تلفن

    حمید رضا رحیمی

    رئیس اداره درآمد

    داخلی 128 33649100

    کاظم عباسی

    کارشناس درآمد

    داخلی 118 33649100

    زهرا متصرف

    کارشناس درآمد

    داخلی 118 33649100

    رویا بیرام زاده

    کارشناس نوسازی و اصناف

    33649100

    عفت قاسم زاده

    کارشناس درآمد

    داخلی 118 33649100

     

     

     

     

    تعداد بازدید :1530
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: