اوقات شرعی
 
     
   • منطقه هشت

     


    نیروهای درآمد در منطقه 8

    نام و نام خانوادگی

    سمت

    تلفن

    رضا خسروی کیا

    رئیس اداره درآمد

    31295122

    فاطمه تبهی

    کارشناس درآمد

    31295197

    منظر خنده رو

    کارشناس درآمد

    31295069

    بی بی معصومه احمدی

    کارشناس نوسازی و اصناف

    31295112

    جواد جنگی

    مسئول واحد وصول

    31295129

    زهره تبهی

    کارشناس وصول

    31295116

    محمد دیده بان

    کارشناس درآمد

    31295069

    حلیمه دزیانیان

    کارشناس درآمد

    31295114

     

    تعداد بازدید :1250
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: