اوقات شرعی
 
     
   • منطقه ده

     

    نیروهای درآمد در منطقه ده

    نام و نام خانوادگی

    سمت

    تلفن

    ابراهیم بابامحمدی

    رییس اداره درآمد

     31295751

    غلامعلی شیخ

     کارشناس درآمد

    31295845

    نسرین مهویدی

     کارشناس درآمد

     31295835

    نجمه بفا

     کارشناس درآمد

    31295826

    مائده غلامی

     کارشناس درآمد

     31295833

    تعداد بازدید :1353
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: