اوقات شرعی
 
     
   • منطقه یازده

     

    نیروهای درآمد منطقه 11

    نام و نام خانوادگی

    سمت

    تلفن

    محمدمهدی طاهری نیا

    رئیس اداره درآمد

    31296014

    شهربانو عرفانیان

    کارشناس مسئول درآمد

    31296084 

    مهناز حسنیان بناء یزدی

    کارشناس درآمد

    31296023

    شیما شهرآبادی

    کارشناس درآمد

    31296063

    منیره سید ترابی

    کارشناس درآمد

    31296013

     

    تعداد بازدید :1860
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: