اوقات شرعی
 
     
   • طبقه بندی مقالات
   •    
    شهر چگونه جایی است و چگونه بوجود می آید و شهر نشینی چیست؟ شهر را بطور کلی می توان گفت موجودی است زنده و پویا و متحول در بستر زمان و بر پهنه مکان ، متشکل از اجزای فیزیکی و انسانی با روابط پیچیده بین ...